Politika privatnosti i kolačići

PokePower obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Internetska trgovina PokePower koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjen je u elektroničkom obliku na poslužitelju davatelja.

PokePower se zalaže za trajnu zaštitu svih osobnih podataka korisnika. Ponuditelj će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije. Pristup podacima imaju samo ovlaštene osobe naše tvrtke. Ponuditelj web stranice zadržava pravo otkriti podatke kada je otkrivanje propisano zakonom ili kada je potrebno za zaštitu zakonskih prava drugih.

Sigurnost i privatnost

Svi navedeni podaci zaštićeni su od upada trećih osoba, što Vam jamči bezbrižno i nesmetano poslovanje s našom tvrtkom. PokePower nudi sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupovine.

Prijenos osjetljivih i transakcijskih podataka na web stranici provodi se u sigurnom načinu rada pomoću SSL (Secure Sockets Layer) protokola. Podaci se šifriraju i u zaštićenom obliku prenose na naš poslužitelj. Sustav na taj način sprječava bilo koga da presretne vaše osobne i transakcijske podatke koje šaljete internetskoj trgovini.

Za sigurne autorizacije i transakcije platnim karticama brine Stripe sustav, a obavlja se i posrednička usluga. Autorizacije kartica vrše se u realnom vremenu uz trenutnu provjeru podataka u bankovnom sustavu.

Sigurnost kupnje također osiguravamo uvažavajući sve važeće zakonske obveze i preporuke slovenske i međunarodne udruge potrošača.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade - odnosi se samo na registrirane korisnike

Za registraciju ili Za kreiranje korisničkog računa korisnik mora PokePower internetskoj trgovini dostaviti svoje osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresu, lozinku i telefonski broj kao dodatne podatke.

PokePower internet trgovina obrađivati ​​će osobne podatke kupaca u svrhu:

 • kontaktiranje korisnika za potrebe nesmetanog korištenja robe ili usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta,
 • pružanje robe ili usluga koje podliježu općim uvjetima te sklapanje ugovora s korisnikom,
 • Registracija korisnika,
 • provjera identiteta korisnika,
 • izvršenja i pregleda platnih transakcija, mogućih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja te s tim u vezi zlouporaba i drugih povreda ovih Općih uvjeta.

PokePower internetska trgovina obrađivati ​​će podatke korisnika u druge svrhe, pod uvjetom da je korisnik dao privolu za takve druge svrhe obrade podataka:

 • profiliranje korisnika za izradu prilagođenih ponuda njihovih roba i usluga korištenjem e-mail adrese, SMS-a, MMS-a, telefona ili klasične pošte,
 • za izravni marketing u vezi ponude robe i usluga, promotivne prodaje, pogodnosti i drugih promjena odn vijesti,
 • provođenje istraživanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebi za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Kada registrirani korisnik obavi pojedinačnu kupnju u online trgovini, PokePower također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima odn usluge, redovna cijena, akcijska cijena, ušteda, dobiveni odn korištene pogodnosti i druge ostvarene pogodnosti, dostupnost robe, vrijeme kupnje, načini plaćanja, krediti, podaci o preuzimanju na prodajnom mjestu te podaci o vremenu i mjestu preuzimanja, ime i prezime primatelja (ako se razlikuje od registrirani korisnik koji je izvršio narudžbu), podatke o vremenu i mjestu dostave, cijeni koja se plaća, načinu plaćanja i broju narudžbe. PokePower ove podatke obrađuje u svrhu izvršavanja ugovornih obveza u PokePower internet trgovini.

U slučaju da pojedinac ne da odgovarajuću privolu za ovu vrstu obrade, PokePower internet trgovina te podatke obrađuje anonimno, osim u navedene svrhe, i u svrhu analize i proučavanja kupovnih navika, u svrhu optimizacije ponudu i troškove te povećanje zadovoljstva kupaca.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade - odnosi se samo na goste

U slučaju kupnje kao gost, potonji mora PokePower internetskoj trgovini dostaviti svoje osobne podatke: ime, prezime, broj telefona, adresu stalnog ili boravište i e-mail adresu.

PokePower internet trgovina obrađivati ​​će osobne podatke kupaca u svrhu:

 • kontaktiranje gosta za potrebe nesmetanog pružanja usluga koje su predmet ovih uvjeta poslovanja,
 • o pružanje dobara ili usluge koje su predmet ovih uvjeta poslovanja i sklapanja ugovora s gostom,
 • o provedbi i pregledu platnog prometa, mogućim nedosljednostima u izvršavanju platnog prometa te s time povezanim zlouporabama i drugim povredama ovih uvjeta poslovanja.

U vezi s kupnjom kao gost, PokePower također obrađuje suglasnost s ovim uvjetima poslovanja. U svrhu dokazivanja poznavanja ovih uvjeta poslovanja, PokePower obrađuje potvrdu, vrijeme potvrde i IP adresu.

Kada gost obavi individualnu kupnju putem online trgovine, PokePower također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima odn usluge, redovna cijena, akcijska cijena, ušteda, dobiveni odn korištene pogodnosti, dostupnost robe, vrijeme kupnje, načini plaćanja, krediti, podaci o preuzimanju na prodajnom mjestu te podaci o vremenu i mjestu preuzimanja, ime i prezime primatelja (ako se razlikuje od registriranog korisnika) tko je naručio), podatke o vremenu i mjestu dostave, cijeni koja se plaća, načinu plaćanja i broju narudžbe. PokePower ove podatke obrađuje u svrhu izvršavanja ugovornih obveza u PokePower internet trgovini.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade – odnosi se samo na potrošače

U svrhu poštivanja zakonskih obveza vezanih uz pravo potrošača na odustanak od ugovora, PokePower temeljem važećeg Zakona o zaštiti potrošača obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, ulica, mjesto i poštanski ured, telefon, e-mail, br. . TRR, br. narudžbe, datum primitka robe, robu u pogledu koje odustaje od ugovora.

U svrhu poštivanja zakonskih obveza vezanih uz pravo potrošača na prigovor, PokePower temeljem važećeg Zakona o zaštiti potrošača obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, ulica, mjesto i poštanski ured, telefon, e-mail, br. . TRR, br. narudžba, datum primitka robe, datum otkrivanja nedostatka, datum povrata robe, datum reklamacije, opis nedostatka, zahtjev kupca.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade – odnosi se na sve korisnike

Za potrebe identifikacije korisnika u slučajevima iz prethodnih točaka ovih uvjeta poslovanja, ovlašteni ugovorni partner će imati mogućnost uvida u osobni dokument korisnika, ali neće evidentirati podatke.

PokePower može obrađivati ​​sve podatke u pseudonimiziranom obliku, kao i ocjenu iskustva u PokePower online trgovini koju daje korisnik, na temelju legitimnog interesa, također u svrhu analize i proučavanja kupovnih navika, što i čini. s ciljem optimizacije ponude i troškova te povećanja zadovoljstva kupaca.

Prava korisnika

Korisnik može u svakom trenutku zatražiti potvrdu obrađuje li PokePower njegove osobne podatke i biti informiran o tim osobnim podacima, ima pravo primiti te osobne podatke i pravo ih prenijeti drugom voditelju obrade. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka i automatiziranom donošenju pojedinačnih odluka, uključujući i izradu profila, poništiti dane privole za obradu osobnih podataka koje prosljeđuje temeljem privole. , zatražite ispravke ili dopunjavanje ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvariti pod uvjetima iu opsegu iz članaka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Neovisno o ostvarivanju prava na brisanje iz prethodnog stavka, osobni podaci mogu se obrađivati ​​u okviru bilo koje druge pravne osnove, ako postoji druga pravna osnova za obradu sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka u okviru ove (npr. nije moguće brisati podatke koje PokePower obrađuje na temelju poreznih zakona ili drugog ugovora koji PokePower sklapa s korisnikom i sl.).

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ove točke korisnik može postaviti pisanim zahtjevom na adresu PokePower, internetska trgovina, Domen Čamernik – Kramar sp, Justinova ulica 11A, 1219 Ljubljana – Šentvid.

Prilikom ostvarivanja prava korisnika u svezi prigovora na obradu podataka, opoziva privole, zahtjeva za ograničenjem obrade ili brisanjem osobnih podataka, a koja za posljedicu imaju sprječavanje obavijesti korisnika, PokePower će onemogućiti obavijest najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili mijenjanje korisničkih postavki. Ukoliko je kampanja obavijesti pripremljena prije obrade prigovora ili promjene postavki, postoji mogućnost da korisnik ipak dobije posljednju obavijest. PokePower će osigurati provedbu preostalih prava u rokovima propisanim važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka.

Korisnici osobnih podataka i izvoz trećim stranama zemljama

PokePower s posebnom pažnjom postupa s osobnim podacima i sprječava pristup neovlaštenim osobama. U pojedinim slučajevima, zbog pojedinačnih slučajeva obrade koje PokePower ne provodi samostalno, osobne podatke korisnika potrebno je proslijediti izvođačima – vanjskim izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju u ime, za račun, prema uputama i na temelju kontrolu tvrtke PokePower (distribucijski partneri, reklamne agencije, tiskare, vlasnici softvera itd.).

Osim vanjskim izvršiteljima obrade, PokePower osobne podatke korisnika prosljeđuje i državnim tijelima na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva za potrebe provođenja određenog postupka te na zahtjev korisnika ili na temelju njegovog pisanog ovlaštenja.

Osobni podaci koje PokePower obrađuje temeljem ovih uvjeta poslovanja u načelu se ne iznose u treće zemlje (države izvan EU i EEA), ali neke organizacije odn. tvrtke kojima, kao našim obrađivačima, možemo otkriti vaše osobne podatke (npr. održavatelji softvera ili aplikacije u kojoj su podaci pohranjeni), sa sjedištem izvan Europske unije, u zemljama koje možda nemaju zakone koji štite pravo na zaštitu osobnih podataka na isti način kao u Europskoj uniji ili Slovenija. U tim slučajevima vodimo računa da osiguramo i provedemo odgovarajuće mjere za osiguranje sigurnosti osobnih podataka i temeljnih prava i sloboda pojedinaca, u skladu s važećim nacionalnim i EU propisima te ovim uvjetima poslovanja, korištenjem predviđenih mehanizama, kao što su kao obvezujuća poslovna pravila, standardne ugovorne klauzule, odobrene mehanizme certificiranja itd.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim uvjetima, PokePower obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade ili unutar rokova ograničenja za obveze koje mogu proizaći iz obrade tih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom, PokePower pohranjuje te osobne podatke u skladu sa zakonskim ovlaštenjima. Osobni podaci dobiveni na temelju privola čuvaju se do opoziva.

Do ispunjenja narudžbe PokePower obrađuje sljedeće osobne podatke gostiju: ime, prezime, adresu stalnog odn. prebivališta, broj telefona i e-mail adresu. Nakon izvršene narudžbe, PokePower obrađuje osobne podatke gostiju navedenih u prethodnoj rečenici samo vezano uz pojedinačnu narudžbu, a kojoj je moguće pristupiti samo uz poznavanje broja računa i broja narudžbe.

Osobne podatke osoba koje posjete PokePower online trgovinu, a ne obave kupnju, PokePower neće obrađivati ​​i bit će odmah izbrisani.

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaše računalo preuzima web poslužitelj. Kolačići ne sadrže nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati. Pomoću kolačića poslužitelj zna da ste se vratili na web stranicu, što možemo iskoristiti u našu korist za prilagođavanje web stranice korisniku.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Ako ih ne želite prihvatiti ili ako želite biti obaviješteni prije nego što se kolačić učita na vaše računalo, to možete odrediti u postavkama preglednika.

Pravna osnova kolačića

Temelj za poruku su izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 109/2012; dalje ZEKom-1), koje su stupile na snagu početkom 2013. godine, a donijele su nova pravila o korištenju kolačića i sličnih tehnologija za pohranjivanje podataka. informacije ili pristup informacijama pohranjenim na računalu ili mobilnom uređaju korisnika.

Što su kolačići?

Kolačići su male datoteke koje većina web stranica koristi za prepoznavanje uređaja. Oni su od temeljne važnosti za rad web stranica, najčešće s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva i web stranice što jednostavnije za korištenje. Uz pomoć kolačića interakcija između korisnika i web stranice je brža i lakša, a samo pregledavanje web stranice je samim time učinkovitije i ugodnije.

Pohranjivanje kolačića na računalu korisnika je pod potpunom kontrolom preglednika koji korisnik koristi. To može ograničiti ili onemogućiti pohranjivanje kolačića po želji. Većina web stranica koristi kolačiće. Postoji nekoliko razloga za korištenje kolačića, među kojima su oni koji pomažu u implementaciji online usluga (online trgovina), pomažu u prikupljanju statističkih podataka o navikama korisnika te pomažu u prilagodbi pojedinih web stranica. Tvrtke mogu koristiti kolačiće za procjenu učinkovitosti svojih web stranica, kao i relevantnost informacija koje nude svojim korisnicima.

Kolačići koje koristimo na ovoj stranici slijede smjernice:

 • Informacijski povjerenici Republike Slovenije
 • Međunarodne gospodarske komore

Poznajemo nekoliko vrsta kolačića

 • Strogo neophodni kolačići.

Ova vrsta kolačića omogućuje korištenje bitnih komponenti za pravilan rad web stranice. Bez ovih kolačića usluge koje želite koristiti na ovoj web stranici ne bi ispravno radile (npr. prijava, proces kupnje, sigurnost...).

 • Kolačići iskustva

Ova vrsta kolačića prikuplja podatke o tome kako se korisnici ponašaju na web stranici kako bi se poboljšala komponenta doživljaja web stranice (npr. koje dijelove web stranice najčešće posjećuju...). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji bi mogli identificirati korisnika.

 • Funkcionalni kolačići

Ove vrste kolačića omogućuju web stranici da zapamti neke od vaših postavki i izbora (korisničko ime, jezik, regija...) i pruža napredne, personalizirane funkcije. Ove vrste kolačića mogu omogućiti praćenje vaših radnji na web stranici.

 • Oglašavanje ili ciljanje kolačića

Ovu vrstu kolačića najčešće koriste oglašivačke i društvene mreže (treće strane) kako bi vam prikazali ciljanije oglase, ograničili ponavljanje oglasa ili izmjerili učinkovitost reklamnih kampanja. Ove vrste kolačića mogu omogućiti praćenje vaših radnji na mreži.

Kontrola kolačića

Sami odlučujete koristiti kolačiće. Uvijek možete ukloniti kolačiće i time ukloniti svoju online vidljivost. Također, postavite većinu preglednika da ne prihvaćaju kolačiće. Za informacije o mogućnostima pojedinih preglednika predlažemo da pogledate postavke.

Upravitelj web stranice i kolačića
PokePower, online trgovina, Domen Čamernik – Kramar sp, Justinova ulica 11A, 1210 Ljubljana – Šentvid

Sadržaj objavljen na internetskoj trgovini PokePower smije se koristiti i reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih obavijesti o autorskim i srodnim pravima.

Davatelj će nastojati pružiti najažurniji i najtočniji sadržaj PokePower online trgovine, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njegovu ažurnost i/ili točnost, niti je odgovoran za povremeni kvar web stranica.

Korisnici koriste sve objavljene sadržaje na vlastitu odgovornost.

Ponuditelj ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradi i izradi PokePower internetske trgovine nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa korištenju ili nemogućnosti korištenja informacija na web stranici PokePower internetske trgovine, odnosno za sve pogreške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Međutim, ovom odredbom ne isključuje se odgovornost za štetu koju namjerno ili nepažnjom prouzroči korisniku koji se sukladno zakonu kojim se uređuju prava potrošača smatra potrošačem.

Za prikaz određenih funkcionalnosti PokePower online trgovina koristi neovisne vanjske servise i aplikacije.

Korištenje ovih usluga podliježe uvjetima korištenja vanjske usluge koje utvrđuje vlasnik usluge ili aplikacije, davatelj.

Objavljene fotografije i video zapisi su simbolični i ne jamče svojstva proizvoda.
Ponuditelj nije odgovoran za informacije u recenzijama i ne prihvaća nikakvu odgovornost proizašle iz informacija u recenzijama.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se provode korištenjem njegovog korisničkog računa ili njegove e-pošte.

U slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja ili opravdane sumnje da je došlo do ove vrste pristupa, korisnik je dužan odmah obavijestiti davatelja. Davatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi korisnik mogao pretrpjeti zbog neovlaštenog korištenja korisničkog računa ili lozinke kojom je registriran ili zbog neovlaštenog korištenja e-maila korisnika.

Korisnik se obvezuje koristiti PokePower internet trgovinu u skladu s uvjetima poslovanja, čuvati tajnost zaporki te poštivati ​​pravila i obavijesti objavljene na web stranici www.poke-power.com.

Pružatelj nije odgovoran za moguće pogreške i štetu nastalu prijenosom netočnih podataka i/ili drugih radnji iz sfere korisnika, npr. prilikom registracije ili prijave u PokePower online trgovinu.

Pružatelj zadržava pravo izmjene, dodavanja ili uklanjanja sadržaja objavljenog na PokePower online trgovini u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja. Svi korisnici koriste sve objavljene sadržaje na vlastitu odgovornost, a također moraju osigurati odgovarajuću zaštitu podataka na svom računalu ili drugom takvom uređaju.

Kupnjom u internetskoj trgovini korisnik automatski pristaje na primanje elektroničkih poruka. Korisnik je suglasan da ga prilikom prijave na e-newsletter povremeno obavještavamo o novostima na stranici, novostima u ponudi i promotivnim akcijama. Davatelj se obvezuje da neće na bilo koji način zlouporabiti e-mail adresu korisnika niti je proslijediti trećoj strani. Ako želite da izbrišemo vaše osobne podatke iz zbirke osobnih podataka korisnika web stranice, možete se odjaviti s internetske trgovine PokePower, iz e-biltena koji ste primili od nas ili nas kontaktirati na info@poke-power.com.

Tijekom trajanja suradnje kupac dobiva pristup povjerljivim podacima davatelja koji mogu imati poslovnu, ekonomsku ili reputacijsku vrijednost za davatelja. Međutim, njihovo otkrivanje trećim stranama moglo bi izložiti pružatelja gubicima. To su npr. informacije o cijenama, uvjetima sklopljenih ugovora, pravnim, financijskim, ekonomskim, komercijalnim, tehničkim, marketinškim ili organizacijskim informacijama u vezi s pružateljem. Kupac ih je dužan čuvati kao strogo povjerljive podatke i ne smije ih koristiti u druge svrhe osim za one vezane uz sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Kupac daje suglasnost izvođaču za objavu izvedenih projekata, uključujući logo tvrtke, u referencama na svojoj web stranici i drugim marketinškim materijalima.

Ovo je standardna obavijest o kolačićima koju administrator može lako prilagoditi ili onemogućiti. Koristimo kolačiće kako bismo korisnicima pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.